CO angewiesene Hengste 2016

173 Sjimmie fan de Kadyk IMG_6158-173-Sjimmie-fan-de-Kadyk

Sjimmie fan de Kadyk
201302584 Vb Ster
Thorben 466Ielke 382Nykle 309
Imkje 8759 Ster P Prestatie
Hester fan Fjildsicht 0923 SterSape 381
Trixt fan Fjildsicht 0323 Ster P
Tetske fan de Kadyk 2112 PErik 351Jelmer 297
Stina 0886 Ster
Wellie 6934 Ster P PrestatieHearke 254 P
Leosje 6149 Ster

Daten:

  • Geboren: 12.06.2013
  • Stam: 201
  • Stockmaß: 1,60 m
  • Inzuchtfaktor: 0,78 %
  • Verwandtschaftsgrad: 15,9 %
  • Zur CO angewiesen: 15.01.2016
  • Gekört / ausgeschieden: abgemeldet
  • Züchter: H. de Boer, Kadijk 14, 8464 VK St. Johannesga, NL
  • Besitzer: H. de Boer, Kadijk 14, 8464 VK St. Johannesga, NL