Provincie Fryslân

De provincie Fryslân – het oorsprongsgebied van de Friese paarden.

Friesland (offizcieel in de Friese taal Fryslân) is een van de twaalf Nederlandse provincies. Bij Friesland horen alle westfriese eilanden met uitzondering van Texel. Friesland is de noordelijkste Nederlandse provincie en ligt tussen het Ijsselmeer in het westen en de provincie Groningen in het oosten. De hoofdstad is Leeuwarden (of in het Fries: Ljouwert).

Deze provincie is de enige, die naast de Nederlandse nog een andere officiele taal kent, namelijk de Friese (Westfriese) taal. Vrijwel alle inwoners spreken (ook) Nederlands, en in het Nederlands worden de meeste teksten ook uitgegeven. Ook al bestaat er geen echte onafhankelijksbeweging, is het lokale bewustzijn sterker als in andere provincies.

Tot 1. januari 1997 had de provincie twee officieele namen, de Nederlandse naam Friesland en de Friese naam Fryslân. Sindsdien is alleen nog maar de Friese naam officieel. 2004 besloot het Nederlandse Ministerie voor binnenlandse zaken algemeen alleen nog maar de Friese naam in documenten te gebruiken. In het Nederlands is de naam daarentegen nog steeds gewoon Friesland.

Een eigen taal binnen de Friese talengroep – en geen dialect van het Nederlands – is het Westfries (ook Westerlauwers Fries genoemd) dat in Fryslân Frysk genoemd wordt en hier naast het Nederlands ook als officiele taal erkend is. Van de ongeveer 650.000  inwoners van Fryslân spreken ca. 450.000 Fries, daarvan ca. 360.000  als moedertaal. Er bestaan verschillende dialecten, maar ook een standaardversie van de taal. Muttersprache. Van de vier waddeneilanden van Fryslân zijn alleen maar Terschelling (Skylge) en Schiermonnikoog (Skiermûntseach) friestalig. Het Westfries is de met afstand vitaalste tak van de Friese taalfamilie. De in Duitsland nog  gesprokene varieteiten, het Noord- en het Saterfries, zijn daarentegen acuut door het uitsterven bedreigd.

Vooral in het privé bereik is Fries in grote delen van Friesland bij de Friezen onderling weer de eerste taal. Maar ook in het leven van alledag wint de Friese taal steeds meer aan terrein. Zo moeten formulieren in Friese raadhuizen niet alleen in de Nederlandse, maar ook in de Friese taal ter beschikking staan en de inwoners van Friesland hebben het recht, alle ambtelijke aangelegenheden ook in het Fries te regelen, wat ook kennis van de Friese taal aan de kant van de ambtenaren vereist.

Friese vlag

Dit is de vlag van de provincie “Friesland”
Het rode zijn trouwens geen hartjes, en ook geen gestiliseerde tulpen, zoals men vaak hoort, maar “Pompeblêdden”, de bladen van de waterlelie…
Sinds 1957 is deze vlag de officiele vlag van de provincie “Fryslân”. Text: Wikipedia.