Preferentverklaring Brandus 345 P

Op 19. december 2013 bereikte de friezenwereld via Twitter, Facebook&Co het nieuws, waarop velen al lang haden gewacht: Brandus 345 werd Preferent verklaard.
Naast Jasper 366P is hij op dit moment de tweede levende preferente KFPS stamboekhengst.

Brandus werd op 13.05.1992 als Brandt fan ‘e Westewei bij fokker W. v.d. Velde in Koudum geboren.
Zijn weg naar Nico Meijer vond Brandus 345 P eerder per toeval. Nico hield zich – zoals veel nederlanders met een boerenachtergrond – al vroeg met paarden bezig, bovendien had hij een typisch “paardenberoep” geleerd, namelijk hoefsmid.

Op een dag bezocht hij een paardenmarkt en zijn oog viel op vier sterke jonge hengsten, die hij kopen wou. Alleen had de handelaar vijf hengsten te koop, de vijfde was een iel kereltje en hij gaf Nico te verstaan: Alle vijf of helemaal géén!

Aldus beet NIco in de zure appel en nam ook de vijfde mee naar huis, Hij had op dat moment géén idee, dat deze beslissing één van de beste zou blijken, die hij ooit had gemaakt. Bij het bekijken van de papieren ontdekte hij een zeer goed papier. Het was een Reitse 272 P X Oege 267 P met de naam Brandt. Hij ging snel de stal in, om via de tongnummers vast te stellen, welke van die vier stevige kereltjes die Brandt dan wel was, tot zijn teleurstelling bleek het daarbij om dat magere Friesje te gaan…

Toen hij hem zag lopen, veranderde hij van mening – had hij hem vantevoren nog persé weer willen verkopen, besloot hij hem toch aaan te houden.
1995 stelde hij hem op de keuring voor, hij werd goedgekeurd en sinds 2000 is hij dat ook op afstammelingen.

Brandus 345 P was één van de eerste Friezen die ook in hogere dressuurpoeven succesvol werden voorgesteld.
In de loop van zijn dekcarriere werd hij tot nu toe vader van vier KFPS dekhengsten:

  • Tsjitse 387
  • Rindert 406 Sport
  • Brend 413 Sport
  • Tsjabring 429 Sport

Brandus heeft op een kort intermezzo tussen 1995 en 1998 op station ‘De Terpen’ bij Rudy Rienstra, tijdens de ombouw van de boerderij van familie Meijer in een paardenbedrijf na, zijn stal nooit verlaten.
Brandus staat nog steeds in de dekdienst en geniet zoals zijn stalcollegas Jorn 430, Alwin 469, Loadewyk 431 en Maeije 440, zijn dagelijkse weidegang op de hengstenweide.

Hij heeft in de loop van zijn carriere in Leeuwarden twee keer de Kampioenstitel (1997 + 1998) en de Reservekampioenstitel (1999 + 2003) gewonnen.

Brandus 345 P heeft zijn onderscheiding op de hengstenkeuring 2014 niet zelf in ontvangst genomen. Nico wou zijn hengst de stress besparen. Daarom waren er alleen maar enige van zijn nakomelingen in de baan, om hem waardig te vertegenwoordigen.

Opmerking: De fotos van Brandus 345 P in de Galerij ontstonden op drie termijnen in april en augustus 2013 en in januari 2014.