Preferentverklaring Tsjerk 328 P

Na aanleiding van de keuring in januari 2009 werd de op 28.03.1990 geborene Tsjerk 328 om de reden van zijn zeer goede fokresultaten “preferent” verklaard.
Naast Leffert 306 P, was hij op dat tijdstip de toen tweede nog levende preferente hengst.
Bij zijn huldiging waren naast Tsjerk 328 zelf ook enige nakomelingen in Leeuwarden aanwezig, Tsjerk werd, zoals het hem betaamd aan de lange lijnen gepresenteerd.

Let bij enkele fotos eens op het publiek..
Rond 8.000 bezoekers verrezen van hun zitplaatsen, om met staand applaus van Tsjerk 328 op zijn ererondes en uit de baan afscheid te nemen.