Jildert 299 †

Aktualisierungen sind am 19.12.2013 vorgenommen worden Jildert 299 Mark 232 P Tetman 205 Ewold 181 Minsje 3742 Ster Cevia 4814 Model P Ritske 202 P Homkje 3053 Hilde 6457 Ster P Ulrig 204 Age 168 Thali 1844 Ster P Ieda 5137 Ster Doede 178 Matsje 4136 Ster Bewertung Endexamen: Schritt Trab Galopp Reit- prüfung Fahr- […]