CO angewiesene Hengste 2015

166 Oege fan ‚e Sânlean IMG_3194-166_Oege_fan_Sanlean

Oege fan ‚e Sânlean 201202852 Vb SterMaurus 441Tsjalke 397Leffert 306 P
Selma fan ‚e Grupstal 0387 Ster P
Wytske van de Leidijk 2169 SterKrist 358
Siuwke 0655 Ster P
Renske fan ‚e Sânlean 1333 SterBeart 411 PJasper 366 P
Setske F. 1119 Ster P Prestatie
Wielke fan ‚e Sânlean 1162 SterPiter 312
Rimkje 0744 Ster

Daten:

  • Geboren: 03.06.2012
  • Stam: 50
  • Stockmaß: 1,63 m
  • Inzuchtfaktor: 1,56 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,70 %
  • Zur CO angewiesen: 09.01.2015
  • Gekört / ausgeschieden: auf anraten der Jury abgemeldet
  • Züchter: J.H. de Blaauw, Roodhuis, NL
  • Besitzer: A.P. Both, Voorthuizen, NL