CO angewiesene Hengste 2015

046 Jort van Stal Sluisweg IMG_2794-046_Jort_van_Stal_Sluisweg

Jort van Stal Sluisweg 201100628 Vb SterTsjalle 454Mintse 384Leffert 306 P
Jieldou 8236 Ster P
Welmoud fan Fjildsicht 1110 SterBrandus 345 P
Hadewich fan Fjildsicht1105 Ster P
Venne Teske Z. 0988 KroonSape 381Fabe 348 P
Olcha 9670 Model P Prestatie
Teske O. 1175 Model PSierk 328
Romkje 0308 Ster P

Daten:

  • Geboren: 12.03.2011
  • Stam: 49
  • Stockmaß: 1,62 m
  • Inzuchtfaktor: 0,20 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,60 %
  • Zur CO angewiesen: 09.01.2015
  • Gekört / ausgeschieden: auf anraten der Jury abgemeldet
  • Züchter: G.A.J.J. v/d Berk, Erp, NL
  • Besitzer: G.A.J.J. v/d Berk / Hestegaarden, Erp, NL