CO angewiesene Hengste 2015

221 Nanne fan ‚e Koaten IMG_3324-221_Nanne_fan_Koaten

Nanne fan ‚e Koaten 201201901 Vb SterThorben 466Ielke 382Nykle 309
Imkje 8759 Ster P Prestatie
Hester fan Fjildsicht 0923 SterSape 381
Trixt fan Fjildsicht 0323 P
Marije-Maria fan ‚e Ies
0521 Ster
Rindert 06Brandus 354 P
Elske 7585 Ster P
Trix fan de Slothoeve 0067 SterDjurre 284
Frederikje 7619 Ster

Daten:

  • Geboren: 05.02.2012
  • Stam: 61
  • Stockmaß: 1,63 m
  • Inzuchtfaktor: 3,13 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,30 %
  • Zur CO angewiesen: 09.01.2015
  • Gekört / ausgeschieden: am 30.10.2015 CO verlassen, für CO 2016 angewiesen, CO 2016 abgemeldet
  • Züchter: G. Dijkstra-Nicolai, Kootstertille, NL
  • Besitzer: T. Folmer, Lunteren, NL